Engineers Finland

Förbundet Engineers Finland representerar flera finländska ingenjörsorganisationer. För tillfället företräder vi ca 150 000 ingenjörer och övriga proffs samt förmän i branschen. Engineers Finland grundades den 8 maj, 2019. Syftet med Engineers Finland är att såväl nationellt som internationellt främja gemensamma utbildnings- och näringslivspolitiska intressen samt målsättningar på arbetsmarknaden.

I början av vår verksamhet strävar vi till att få ett närmare samarbete med de nordiska ingenjörsorganisationerna genom:

  • Ett systematiskt utbyte av arbetsmarknadsinformation och lönestatistik
  • Att stöda kontinuerligt lärande en kontinuerlig inlärningsprocess
  • Att främja FoU investeringar
  • Att gemensamt utveckla våra förbunds medlemstjänster

De olika förbunden i Engineers Finland är:

Nedan kan du följa våra medlemsförbunds kanaler på sociala media