Tietoa Engineers Finlandista

on Engineers Finland on Suomessa toimivien insinöörijärjestöjen liitto. Edustamme tällä hetkellä noin 150 000 insinööriä sekä muuta tekniikan alan ammattilaista ja esimiestä. Engineers Finland on perustettu 8.5.2019. Engineers Finlandin tarkoituksena on edistää jäsenjärjestöjensä yhteisiä koulutus- ja elinkeinopoliittisia sekä työmarkkinatavoitteita kansallisesti ja kansainvälisesti.

Toiminnan alkuvaiheessa tavoittelemme tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten insinöörijärjestöjen kanssa seuraavin teemoin:

  • Työmarkkina- ja palkkatiedon systemaattinen vaihtaminen
  • Jatkuvan oppimisen tuki
  • T&K-investointien edistäminen
  • Liittojen jäsenpalveluiden yhteinen kehittäminen

Engineers Finlandin jäsenjärjestöt ovat:

  • DIFF Ingenjörerna i Finland - liity
  • Insinööriliitto IL ry - liity
  • Tekniikan Akateemiset TEK ry - liity
  • Tekniska Föreningen i Finland TFIF - liity

Alta löydät helposti Engineers Finlandin jäsenjärjestöjen somekanavat.