Association of Nordic Engineers

Association of Nordic Engineers (ANE) on pohjoismaisten insinöörien yhteinen kanava vaikuttaa kansainvälisesti. Engineers Finland liittyy ANE:n jäseneksi 1.1.2020, jonka jälkeen ANEssa on edustettuna noin 500 000 insinööriä ja muuta tekniikan alan asiantuntijaa sekä esimiestä. ANE toimii erityisesti Euroopan Unionin tasolla. ANE:n strategiassa määritellyt tavoitteet vuosille 2020 - 2022 ovat:

  • Korostaa insinöörikunnan roolia siirryttäessä kestävän kehityksen yhteiskuntaan
  • Tukea kestävää koulutusta ja elinikäistä oppimista
  • Mahdollistaa riittävä kysyntä ja tarjonta ammattitaitoisille insinööreille
  • Turvata ja kehittää insinöörien työehtoja ja -oloja
  • Vaikuttaa toimialaansa kuuluvaan lainsäädäntöön ja päätöksentekoon sekä EU:ssa, että alueellisella ja kansallisella tasolla

ANE:n jäsenjärjestöt ovat:

Alta löydät helposti ANEn ja muiden pohjoismaisten järjestöjen somekanavat.