Association of Nordic Engineers

Association of Nordic Engineers (ANE) är de nordiska ingenjörernas gemensamma kanal för internationellt påverkansarbete. Engineers Finland anslöt sig till ANE den 1 januari 2020. Efter medgången representerar ANE ungefär 500 000 ingenjörer, förmän och andra sakkunniga den tekniska branschen. ANE verkar främst på EU-nivå. ANEs strategiska målsättningar för åren 2020-2022 är:

  • Att betona ingenjörskårens roll i övergången till ett hållbart sammhälle.
  • Att stöda hållbar utbildning och livslångt lärande.
  • Att möjliggöra tillräcklig efterfrågan på och utbudet av yrkeskunniga ingenjörer.
  • Att säkerställa och utveckla ingenjörernas arbetsvillkor och -förhållanden.
  • Att påverka verksamhetsområdets lagstiftning och beslutsfattande såväl på EU-nivå som på regional och nationell nivå.

ANEs medlemsorganisationer är:

Nedan kan du följa ANEs och andra nordiska förbunds kanaler på sociala media.