Tallenne katsottavissa: Insinöörit kestävän yhteiskunnan rakentajina - Unesco World Engineering Day

  • pe 4.3.2022
  • Livestream

Insinöörit kestävän yhteiskunnan rakentajina

Engineers Finland järjestää yhteistyössä Suomen UNESCO-toimikunnan kanssa tapahtuman, jossa pohditaan, millaisia TKI-investointeja Suomessa tarvitaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden liiketoimintamallien hyödyntämiseksi.

Tallenne:

https://bit.ly/389yIkP

Ohjelma:

1:17 Avaussanat – puheenjohtaja Jari Jokinen, Engineers Finland

4:24 Key note – toimitusjohtaja Antti Vasara, VTT

35:45 Kommenttipuheenvuoro – Suomen Unesco-toimikunnan puheenjohtaja, MEP Henna Virkkunen

49:20 Paneelikeskustelu

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Joakim Strand

Eduskunnan talousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Atte Harjanne

Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm (Arene)

Oulun yliopiston vararehtori Tapio Koivu (Unifi)

Paneelin juontaa johtava asiantuntija Katri Manninen, Insinööriliito IL ry

1:24:24 Association of Nordic Engineersin tervehdys ja tilaisuuden loppusanat

Tilaisuus päättyy

Ingenjörer bygger det hållbara samhället

Engineers Finland tillsammans med Finlands UNESCO-kommission arrangerar ett evenemang om hurdana FUI-investeringar vi behöver i Finland för att kunna dra nytta av affärsmodeller för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Tyvärr är inspelningen endast tillgänglig på finska.

Program:

Öppningsord - ordförande Jari Jokinen, Engineers Finland

Key note – verkställande direktör Antti Vasara, VTT

Kommentar – ordförande för Finlands Unesco-kommission, MEP Henna Virkkunen 

Paneldiskussion om dagens tema

Ordförande för riksdagens framtidsutskott, riksdagsledamot Joakim Strand

Medlem i riksdagens ekonomiutskott, riksdagsledamot Atte Harjanne

Rektor vid Oulun Ammattikorkeakoulu Heidi Fagerholm (Arene)

Vicerektor vid Oulun Yliopisto Tapio Koivu (Unifi)

Som moderator fungerar ledande sakkunnig Katri Manninen, Insinööriliito IL ry

Hälsning från Association of Nordic Engineers och avslutande ord

Evenemanget avslutas

Engineers as builders of a sustainable society

Engineers Finland, in co-operation with the Finnish National Comission for UNESCO, is organizing an event to discuss what kind of RDI investments are needed in Finland to utilize business models in the field of sustainable development and circular economy.

Unfortunately the recording of the event is available only in Finnish.

Program:

Opening of the event - chairperson Jari Jokinen, Engineers Finland

Key note speaker– CEO Antti Vasara, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.

Commentary – Chair of the Finnish National Commission for UNESCO, MEP Ms. Henna Virkkunen

Panel discussion on the topic of the day:

Chair of of the Parliamentary Comittee for the Future, MP Mr. Joakim Strand

Member of of the Parliamentary Commercial Comittee, MP Mr. Atte Harjanne

Rector of Oulu University of Applied Sciences, Ms. Heidi Fagerholm (Arene)

Vice Rector of University of Oulu, Mr. Tapio Koivu (Unifi)

Moderated by leading expert, Ms. Katri Manninen, Insinööriliito IL ry

Greeting from Association of Nordic Engineers and summary of the event

End of event